Thursday, July 6, 2017

Huawei က China Mobile ႏွင့္ SAIC Motor တို႔ႏွင့္အတူ 5G အေျခခံသည့္ အေ၀းမွထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မႈကိုသ႐ုပ္ျပ

Huawei က China Mobile ႏွင့္ SAIC Motor တို႔ႏွင့္အတူ 5G အေျခခံသည့္ အေ၀းမွထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မႈကိုသ႐ုပ္ျပ
ရန္ကုန္၊ ၿမန္မာ။ ဇူလိုင္ ၆၊ ၂၀၁၇။Mobile World Congress Shanghai 2017တြင္ China Mobile ၊ SAIC Motor ႏွင့္ Huawei Technologiesတို႔  ပူးေပါင္း၍ ကမၻာ့ပထမဆုံး5Gအေျခခံျဖင့္ ကားကို အေ၀းမွေမာင္းႏွင္ျပသျခင္းကိုသ႐ုပ္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၎သ႐ုပ္ျပသမႈကခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ နည္းပညာျမင့္မားေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္  အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ေပးရင္း ျမင့္မားေသာ Bandwidth ႏွင့္ C-band frequencyရွိ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ နည္းပါးျခင္းစြမ္းရည္တို႔ကိုစိစစ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသ႐ုပ္ျပမႈသည္ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ားအားပိုမိုယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မည့္ အေရးပါေသာမွတ္တိုင္တစ္ခုကိုသတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီးစီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းသုံးအက္ပလီေကးရွင္းတြင္ ေရွ႕သို႔ တစ္ဆင့္လွမ္းလိုက္သည့္ အဓိကေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

Huaweiသည္ SAIC Motor ၏ connected smart concept ကားကို5G wireless solution ျဖစ္သည့္ iGSပ့ံပိုးေပးခဲ့ၿပီးChina Mobile က ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကိုပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အတြက္ ဤကုမၸဏီသုံးခုတို႔သည္ 5G ကြန္ရက္ကိုအေျခခံၿပီးတကယ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကိုကမၻာ့ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အေ၀းမွ ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ သ႐ုပ္ျပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျပရာတြင္  ယာဥ္ေမာင္းကိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွ ၃၀ ကီလိုမီတာေက်ာ္ အကြာအေ၀းတြင္ ရွိေစခဲ့ပါသည္။ ယာဥ္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာhigh-definition video ကင္မရာမ်ားစြာက ျမင့္မားေသာ Bandwidth 5G ကြန္ယက္ျဖင့္ ယာဥ္ပတ္ပတ္လည္ ၂၄၀ ဒီဂရီ ျမင္ကြင္းကိုreal-time HD video ျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူထံသို႔ အဆက္မျပတ္ေပးပို႔ေပးပါသည္။(အနားစြန္းျမင္ကြင္းအပါအ၀င္ သာမန္လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဦးေခါင္းကိုလွည့္စရာမလိုဘဲ ၁၈၀-၁၉၀ ဒီဂရီ၀န္းက်င္ခန္႔ ျမင္ရသည့္ binocular visual fieldရွိပါသည္) မတူညီေသာလမ္းေဘးအေနအထားမ်ားကိုခ်က္ျခင္းတုံ႕ျပန္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ အနည္းပါးဆုံးultra-low latency ပံ့ပိုးထားေသာ5G ကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အခ်က္ျပအမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည့္ စတီယာရင္၊ လီဗာႏွင့္ ဘရိတ္တို႔ကိုပို႔လႊတ္ေပးေနပါသည္။ယာဥ္ေမာင္းသည္ ေ၀းကြာေသာ ေနရာမွေန၍ ယာဥ္ကိုအခ်ိန္ျပည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အေ၀းမွေမာင္းႏွင္ျခင္းအတြက္ ေမာင္းႏွင္မႈ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာHD video အဆက္မျပတ္ေပးပို႔ျခင္း၊ အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိုလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ 5G network ၏ bandwidth ျမင့္မားျခင္းတို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ ယခုစမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျပပြဲတြင္ 5G ၏အဆုံးစြန္ျမင့္မားသည့္ bandwidth က ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ၾကားHD video ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မရွိေပးပို႔ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အျမန္ႏႈန္းကိုအခ်ိန္ျပည့္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံးအတြက္ ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမွာ ၁၀ မီလီစကၠန္႔ပင္မျပည့္ခဲ့ပါ။ (5G air interface အသစ္သည္ ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမွာ ၁ မီလီစကၠန္႔ထက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။) ဤအခ်က္ကေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ တစ္နာရီလ်င္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ႏႈန္းျဖင့္သြားေနစဥ္တြင္ ဘရိတ္အုပ္လိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ အရွိန္ရပ္တန္႔သြားခ်ိန္ၾကား အကြာအေ၀းသည္ ၈ စင္တီမီတာသာရွိသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။
အထူးသျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ အမႈိတ္စြန္႔ပစ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားျပားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ အလုပ္ခြင္မ်ား၊ အေ၀းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ရေသာလမ္းႀကိတ္စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေျမထုကိုသိပ္သည္းက်စ္လ်စ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းကဲ့သို႔ အေ၀းက လုပ္ကိုင္မွ ပိုမိုထိေရာက္အက်ဳိးရွိေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္   အေ၀းမွ ေမာင္းႏွင္ျခင္းဆိုင္ရာအလားအလာေကာင္းေသာအက္ပလီေကးရွင္း မ်ဳိးကြဲေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ အေ၀းမွေမာင္းႏွင္ျခင္းကိုကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ ေမာင္းႏွင္ေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္လည္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ယာဥ္အစုတစ္စုကိုထိန္းခ်ဳပ္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီးကားမွ်ေ၀သုံးစြဲမႈအတြက္ အေ၀းမွ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာဇုန္မ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ လူကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာအေနအထားမ်ားမွသာ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းအရွိန္ျမင့္ တက္လာသည့္အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ နည္းပညာ ျမင့္မားေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာလုပ္ငန္းက႑တြင္ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ ခံၾကရပါလိ္မ့္မည္။ China Mobile ၊ SAIC Motor ႏွင့္ Huawei တို႔သည္ ေနာင္လာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္တည္လာရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား၊ တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ 5G အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္မႈ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကိုတက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။


No comments: