Tuesday, May 6, 2008

မုန္တိုင္းဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းမႈမွတ္တမ္း

မုန္တိုင္းဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းမႈမွတ္တမ္း

၂ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းမွသည္ ၃ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္

ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းတြင္ လူေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေသေၾကေပ်ာက္ဆံုးၿပီး

လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတူ လူေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး

အိမ္ေထာင္စု ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

လူသားေပါင္းမ်ားစြာ မိခင္၊ ဖခင္၊ သား၊ သမီး၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ဆံုးရံႈးၿပီး

ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမ်ားစြာအတြက္ ထိုသူမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ထပ္မွ် ၀မ္းနဲေၾကကြဲကာ

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။No comments: