Thursday, June 22, 2017

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အႀကီးဆံုးေသာ Samsung Iconic Customer Service Plaza အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အႀကီးဆံုးေသာ Samsung Iconic Customer Service Plaza အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္

Samsung သံုးစြဲသူမ်ားအား ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ - ဇြန္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ - Samsung Myanmar မွ Samsung ခ်စ္သူ သံုးစြဲသူမ်ားအား Samsung ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးစြမ္းႏိုင္ရုံသာမက ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လက္ေတြ႔ၾကည့္ရႈေလ့လာစမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ Iconic Customer Service Plaza အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈပလာဇာ Iconic Customer Service Plaza သည္ ျမန္မာပလာဇာ ကုန္တိုက္အနီး ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိသည္။
Iconic CSP အား ပင္မအေဆာက္အဦတစ္ခု အပါအဝင္ အေဆာက္အဦအေသး ႏွစ္ခု ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ ပင္မအေဆာက္အဦ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား လက္ေတြ႔ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ထားရွိထားၿပီး ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ Face-to-Face Repair ေကာင္တာမ်ား ႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္ေစရန္ ထိုင္ခံုေနရာမ်ားလည္းစီစဥ္ေပးထားသည္။ ပင္မအေဆာက္အဦ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္သည့္ေနရာႏွင့္ ကိရိယာအပိုပစၥည္းမ်ားထားရွိသည့္ အခန္းတို႔အားထည့္သြင္းထားသည္။ တီဗြီီ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အစရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ လွ်ပ္စစ္အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအား အလြယ္တကူသယ္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တြဲလ်က္အေဆာင္အဦအေသးတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျပဳျပင္သည့္အခန္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား ေစာင့္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားလည္း ထပ္မံထည့္သြင္းထားသည္။
သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို Samsung ရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔အတူ အရည္အေသြးျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီ Iconic CSP ကိုဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု Samsung Myanmar ၏ Head of IT and Mobile ကိုဇာနည္ဝင္းထက္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ Iconic CSP တြင္ Samsung မွ ေရာင္းခ်ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ျပဳျပင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္းအင္အား ၃၄ ဦးခန္႕အပ္ထားၿပီး ဧည့္ႀကိဳ ၉ ဦး၊ စက္ပိုင္းျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၅ ဦး၊ စက္ပိုင္းကိရိယာအပိုပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းသူ ႏွင့္ ရုံးဝန္ထမ္း ၁၀ ဦးတို႔ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည့္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ကိုရီးယားဘာသာစကားေျပာဆိုႏိုင္သည့္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားသည္။


မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ျပင္ဆင္မႈပိုင္းအေနနဲ႔ အခ်ိန္တို နာရီပိုင္းအတြင္း ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ တစ္ရက္udk သံုးစဲြသူ အေယာက္ ၂၀၀ ေလာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။”  ဟု ကိုဇာနည္ဝင္းထက္မွျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တီဗြီ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အစရွိသည့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ လူသံုးကုန္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား ျပင္ဆင္လိုသူ customer မ်ားအေနျဖင့္ Iconic CSP ရွိ Call Center အားေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး စက္ပိုင္းျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မွ လိုအပ္ေသာ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္သည့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ျပဳျပင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔ အစရွိသည္တို႔အား အခမဲ့ သံုးေဆာင္ႏိုင္ရုံသာမက သတင္းစာ၊ စာေစာင္မ်ားဖတ္ရႈႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားသည္။ အဆိုပါ Iconic CSP သို႔လာေရာက္ေသာ customer မ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္ႀကိဳ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အတူ ဖုန္းျပင္ဆင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း မွစ၍ Samsung ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚထုတ္ကုန္မ်ားအား လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို လည္း ဝယ္ယူျခင္းအထိ ေဖာ္ေရြေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား အျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္သည္။

No comments: