Friday, June 30, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ယက္ငယ္မ်ားမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမို ရရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 Oxford Business Group ၏ Editorial Manager ျဖစ္သူ Rey Davis Tuplano မွ ေရးသားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတို႔အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ သီးသန္႔လွ်ုပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး ကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ေမလလယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ သီးသန္႔ လွ်ုပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကြန္ယက္စီမံကိန္းမ်ားအား ပိုမိုအရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ား အရ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာအား သီးသန္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း၏ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

Thursday, June 29, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ Clash Royale ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး Clash Royale ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

·         ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကစားသမား ၄၈ ေယာက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူ အေယာက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ

ဇြန္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ - တယ္လီေနာျမန္မာ (“တယ္လီေနာ”) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ Clash Royale (CR) ၿပိဳင္ပြဲအား ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မ်ားစြာေသာ CR ဂိမ္းကစားသူမ်ားအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလိုက္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ အင္တာနက္ အရည္အေသြးေတြ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာတာနဲ႔အမွ် e-sports လို႔ေခၚတဲ့ အြန္လိုင္းဂိမ္းကစားနည္းေတြကို ကစားတဲ့ လူဦးေရကလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးပြားလာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္လာရ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တယ္လီေနာ အေနနဲ႔ အေကာင္းမြန္ဆံုး 4G/LTE ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မၾကာေသးမီက မိတ္ဆက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီ e-sports အသိုင္းအဝန္းကလည္း ပိုိမိုက်ယ္ျပန္႔လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းရပါတယ္။ ျပည္တြင္းက e-sports အသိုင္းအဝန္းကို အားေပးကူညီမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဒီလို ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အရမ္းကို ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ဒီလို ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲေတြကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ e-sports ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ Facebook မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ‘Telenor Game On’ နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Josiln Myrthong ကေျပာၾကားပါသည္။

Saturday, June 24, 2017

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ပ်က္သိမ္းေပးရန္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၂ ဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုခ်က္ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန အပါအဝင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၂ ဖြဲ႕ပါဝင္သည့္ “ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ လွဳပ္ရွားမႈ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕” က  လူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)အား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္  အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လြတ္ေတာ္အားေတာင္းဆိုသည့္ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္  ေတာင္းဆိုပါသည္။

အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ -

Friday, June 23, 2017

တယ္လီေနာ၏ 4G/LTE ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ ေပးအပ္

တယ္လီေနာ၏ 4G/LTE ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ ေပးအပ္

·         တယ္လီေနာ 4G/LTE ကြန္ရက္ျဖင့္ ‘အ၀ိုင္းမလည္ေတာ့ပါ’ တစ္နည္း Loading အတြက္ အခ်ိန္မေစာင့္ရေတာ့ပါ။

·         လာမယ့္လမ်ား အတြင္း 4G/LTE၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ႕ ေပးအပ္ သြားမည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ - တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္ (“တယ္လီေနာ”) သည္ ကုမၸဏီ၏ စစ္မွန္ေသာ 4G/LTE ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေအာင္ျမင္စြာ မိတ္ဆက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏို္င္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ႏွင့္အတူ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ပါ ယေန႕မွစ၍ တိုးခ်ဲ႕ ေပးအပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

Thursday, June 22, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျပီးသူမ်ားအတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၏ အထူးအစီအစဥ္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျပီးသူမ်ားအတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၏ အထူးအစီအစဥ္
ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျပီးသူမ်ားအတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) တြင္အသင္းဝင္ပါက က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ service ticket တစ္ခုအခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႕မွ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႕အတြင္းအသင္းဝင္သူမ်ားအတြက္သာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္သူျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားတစ္ခုျပရမည္ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ျပီး ေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္သုံးသည့္အေလ့အထရရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာစာအုပ္မ်ားကို မွန္မွန္ဖတ္႐ႈသြားပါက အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ တုိးတက္လာႏိုင္ေစကာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ယူေကစာေမးပြဲမ်ား ႏွင့္ အျခားစာေမးပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ေျဖဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူရမည္ ျဖစ္သည္။

“မိုးရာသီ Promotion အျဖစ္ ads.com.mm မွ ေရစိုခံေက်ာပိုးအိတ္မ်ား မဲေဖာက္ေပးမည္”

မိုးရာသီ Promotion အျဖစ္ ads.com.mm မွ ေရစိုခံေက်ာပိုးအိတ္မ်ား မဲေဖာက္ေပးမည္
ဒီႏွစ္မိုးရာသီမွာ မိုးကလည္းေကာင္းေနေတာ့ အလုပ္သြားေက်ာင္းသြားတဲ့အခါ ပစၥည္းေတြ မိုးေရစိုမွာကို စိတ္ပူေနရပါတယ္။ မိုးရာသီျဖစ္တဲ့အေလ််ာက္ မိုးေရစိုခံတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြက ေစ်းကြက္ထဲမွာ အေရာင္းသြက္ေနပါတယ္။
အျပင္ေစ်းကြက္ထဲမွာေရာ အြန္လုိင္းေပၚမွာပါ ေရစိုခံ ဖုန္း ၊ အိတ္ ၊ ဖိနပ္ ၊ နာရီ ၊ ကင္မရာ ၊ speaker ေတြကအစ ဘီရိုလို အိမ္သံုးပစၥည္းေတြအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာင္းခ်၀ယ္ယူ လာၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ေရစိုခံပစၥည္းေတြထဲမွာ ဖုန္း ၊ နာရီနဲ႔ အိတ္ေတြက အထူးလူႀကိဳက္မ်ားၿပီး အြန္လိုင္းေပၚမွာလဲ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး လိုအပ္တဲ့ ေရစိုခံပစၥည္းေလးေတြထဲက တစ္ခုကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ၿပီး သံုးစြဲသူေတြကို ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ဖို႔ads.com.mm ကေန စီစဥ္ထားပါတယ္။
ျမန္မာျပည္၏အခမဲ့ေၾကာ္ျငာစံု ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ads.com.mm ကေန မိုးရာသီ ပရိုမိုးရွင္းအျဖစ္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သံုးစြဲသူေတြကို ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ေလးတစ္ခုနဲ႔အတူ ေရစိုခံ Giordano ေက်ာပိုးအိတ္ေတြကို လက္ေဆာင္ေပးအပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္

ads.com.mm ကို အသံုးျပဳၾကတဲ့ သံုးစြဲသူေတြကို ေက်းဇူးတံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ မိုးရာသီ မိုးေရစိုစိုထဲမွာ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ ေက်ာင္းသြား ရံုးတက္ႏုိင္ဖို႔ ေငြက်ပ္ ၃၈ဝဝဝ တန္ Giordano ေက်ာပိုးအိတ္ေလးေတြကို ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ေလးတစ္ခုနဲ႔အတူ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အႀကီးဆံုးေသာ Samsung Iconic Customer Service Plaza အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အႀကီးဆံုးေသာ Samsung Iconic Customer Service Plaza အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္

Samsung သံုးစြဲသူမ်ားအား ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ - ဇြန္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ - Samsung Myanmar မွ Samsung ခ်စ္သူ သံုးစြဲသူမ်ားအား Samsung ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးစြမ္းႏိုင္ရုံသာမက ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လက္ေတြ႔ၾကည့္ရႈေလ့လာစမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ Iconic Customer Service Plaza အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈပလာဇာ Iconic Customer Service Plaza သည္ ျမန္မာပလာဇာ ကုန္တိုက္အနီး ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိသည္။

Sunday, June 18, 2017

အေဖေန႔

ဒီေန႔ အေဖေန႔တဲ့

ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ေတာ့ ဖခင္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ သတိေပးတဲ့ ေန႔ပါပဲ။

ကိုယ့္ကသာ ဖခင္ ျဖစ္လာျပီး ကိုယ့္အေဖကမွ မရွိေတာ့တာကိုး။

ဒီေန႔ အေဖေန႔ မွာ အေဖ့ကို သတိရ တမ္းတေနတာထက္

ကိုယ္သာ ဖခင္ေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကေစလိုပါတယ္။

ဦးထိပ္

Saturday, June 17, 2017

တကၠသိုလ္၀င္တန္း မေအာင္သူေတြအတြက္


တကၠသိုလ္၀င္တန္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးအလိုက္
ေအာင္ခ်က္ ဇယား
ဒီႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း ထြက္လာေတာ့ စာရင္းဇယားအရ ေျဖဆိုသူ ၇၁၅၁၈၈ ဦးမွာ ၂၄၂၇၃၆ ဦး ေအာင္ျမင္ျပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၃.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသတဲ့။

ကဲ ေျဖတဲ့သူ ၇သိန္းေက်ာ္မွာ ေအာင္တဲ့သူက ၂သိန္းခြဲ မျပည့္ဘူး။

ေအာင္သူနဲ႔ မေအာင္သူ

မေအာင္သူေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။

ဒီေတာ့ဗ်ာ ေအာင္သူေတြအတြက္ တကၠသိုလ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးထားၾကသလို

မေအာင္သူေတြအတြက္ ျပန္လည္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုဖို႔
ေက်ာင္းျပန္မတက္သူမ်ားအတြက္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ ဒါေတြ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒီေန႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက စာေမးပြဲ ျပန္ေျဖၾကမလဲ။
ေက်ာင္းျပန္တက္ၾကမလဲ။

Friday, June 16, 2017

မိဘတို႔ခင္ဗ်ား

မနက္က်ရင္ ေအာင္စာရင္းေတြ ထြက္ပါျပီဗ်ာ

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ပံုျပင္ေတြ မ်ားစြာ ၾကားခဲ့ၾကျပီးပါျပီ။

စာေမးပြဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြဘ၀ လမ္းမွား မေရြးေစလိုပါဘူးဗ်ာ။

မိဘေတြက သားသမီးေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း ၀မ္းသာခံစားၾကရသလို

ရံႈးနိမ့္မႈကိုလည္း မွ်ေ၀ခံစားနားလည္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

မိဘေတြက မႏွစ္သိမ့္ရင္ ဘယ္သူ သူတို႔ဘက္က ရွိမလဲဗ်ာ။

အစ္ကို၊ အစ္မ၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ၊ အဘိုး၊ အဘြား တို႔ကလည္း ေအာင္ျမင္ရင္ အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသလို ရံႈးနိမ့္မႈကိုလည္း အျပစ္မတင္ဘဲ ႏွစ္သိမ့္ေပးရင္း သူတို႔အတြက္ ေနာက္တစ္ႏွစ္တာ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေပးၾကပါလို႔ . 
. . . . .

ဒီလိႈင္းတစ္လံုးနဲ႔ မပါလာရင္ ေနာက္လိႈင္းတစ္လံုးမွာ ပိုျပီး ၾကီးတဲ့ လိႈင္းစီးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစဗ်ာ

တူ၊ တူမေလးမ်ားသို႔

ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခအလွ
တူ၊ တူမေလးတို႔ေရ

မနက္ျဖန္မွာ တူ၊တူမေလးတို႔အတြက္ ဘ၀ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး အေျပာင္းအလဲလို႔ ဆိုႏိုင္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲ(တကၠသိုလ္၀င္တန္း)ေအာင္စာရင္းေတြ ထြက္ေတာ့မယ္။


တကယ္ေတာ့ ေအာင္စာရင္းဆိုတာ တူ၊ တူမတို႔ရဲ႔ ၾကိဳးစားမႈအေပၚ ေပၚထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ တစ္ခုပါပဲ။

၁၀တန္းဆိုတာ ကေလးဘ၀ကေန လူငယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲ လိုက္တဲ့ သေဘာတစ္ခုပါပဲ။


၁၀တန္းေအာင္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ ဆိုေတာ့ တကၠသိုလ္တက္ျဖစ္ရင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြ ျဖစ္လာမယ္ေပါ့။

၁၀တန္း မေအာင္ခဲ့ရင္ေရာ . . . .

တူ၊ တူမတို႔ စိတ္ထဲမွာ ၁၀တန္း စတင္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ၾကိဳးစားဖို႔ေတာ့ ဆံုးျဖတ္မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။  တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တခ်ဳိ႔လည္း အေတြးေတြ၊ စိတ္ကူးေတြက တကယ္မျဖစ္ခဲ့ၾကေတာ့ဘူးေပါ့။ စာေမးပြဲလည္း ေျဖေရာ ကိုယ့္အေၾကာင္းေတြ ေပၚပါေလေရာ။

ဒီလိုပဲ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းၾကည့္ျပီးရင္လည္း အေတြးေတြ ေပၚလာပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေပၚလာၾကပါဦးမယ္။

ဒီေနရာမွာ တူ၊ တူမတို႔ကို မွာခ်င္တာကေတာ့ စာေမးပြဲ ေအာင္ျခင္း၊ ရံႈးျခင္း ဆိုတာ ကမ္းစပ္မွာရွိတဲ့ လိႈင္းေတြလိုပါပဲ။

လိႈင္းေတြ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ကမ္းေျခကို လာရိုက္ခတ္ၾကပါတယ္။
ရိုက္ခတ္တဲ့လိႈင္းတိုင္း ကမ္းေျခကို ေက်ာ္မသြားဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကရပါတယ္။
လိႈင္းေတြထဲမွာက ပိုၾကီးတဲ့ လိႈင္းပါသလို၊ ေသးတဲ့ လိႈင္းေလးေတြလည္း ပါတာေပါ့။

တူ၊ တူမတို႔ဘ၀အတြက္ အခု စာေမးပြဲဆိုတဲ့ လိႈင္းတစ္ခုျပီး တစ္ခုလာရိုက္တာပါ။

ဒီလိႈင္းေပၚမွာ ေအာင္ျမင္စြာ စီးၾကမလား၊ လိႈင္းေအာက္ကို ၀င္ၾကမလား . . .

တူ၊ တူမတို႔ေရ

၁၀တန္းမွာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေအာင္ရံုနဲ႔ ဘ၀ကို မေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္ခဲ့ေသးပါဘူး။
ဒီလိုပဲ ၁၀တန္းမွာ ဒီႏွစ္ က်ရံႈးျခင္းကလည္း ဘ၀ကို မေျပာင္းလဲ ေစႏိုင္ေသးပါဘူး။


၁၆ႏွစ္၀န္းက်င္ဆိုတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ ႏုပ်ဳိတဲ့အရြယ္မွာ ျပင္ဆင္ခြင့္အျပည့္ရိွတဲ့အခ်ိန္ပါ။

တူ၊ တူမတို႔ေရ
အဓိက ကေတာ့ ၾကိဳးစားလိုစိတ္ရွိဖို႔ပါပဲ။

ဦးဆို ၁၀တန္းေအာင္စာရင္းၾကည့္ျပီး ငိုခဲ့ရတယ္။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၁၀တန္း ေအာင္ခဲ့လို႔ပါ။
ကိုယ္ေျဖတာ ကိုယ္သိတယ္ေလ

ထင္တဲ့အတုိင္းပါပဲ ရမွတ္က ငါးဘာသာေျဖ ၂၀၆ မွတ္ပါ။
ျမန္မာစာ တစ္ခုပဲ ၄၆မွတ္၊ က်န္ ေလးဘာသာ ၄၀ပါ။

ဒီေတာ့ တစ္ခါတည္း စဥ္းစားလိုက္တယ္။ ၀ါသနာပါတဲ့ ျမန္မာစာ ကို ေလွ်ာက္လိုက္တယ္။
ျမန္မာစာ ဒုတိယ ႏွစ္ တက္ေနစဥ္မွာပဲ တျခား ဒီပလိုမာတစ္ခု သြားတက္လိုက္တာ အေ၀းသင္ေျပာင္းလိုက္ရတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဒုတိယေအာင္ျပီး ဂုဏ္ထူးတန္း ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကေရာ။
ဦးကေတာ့ အေ၀းသင္ ဒုတိယႏွစ္ေပါ့ကြာ။
ဦးစိတ္ထဲ သူတို႔လို မဟာ ပညာရပ္တစ္ခု လိုခ်င္မိတယ္။ ကိုယ္ ေရာက္ရာေနရာမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တယ္။
ဦး အဲဒီအခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္ေနပါျပီ။ အလုပ္ထဲကေနျပီး အေ၀းသင္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။

တတိယႏွစ္မွာေတာ့ ဦး အေနနဲ႔ မဟာ၀ိဇၨာအရည္အခ်င္းစစ္တန္း ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

တူ၊ တူမေလးတို႔ေရ
တကယ္ေတာ့ လိုခ်င္တာ တစ္ခုရဖို႔ ေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။
မဟာတန္း တက္ဖို႔ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ တက္ခဲ့ရတာပါ။
ညဘက္ အလုပ္လုပ္ ေန႔ဘက္ ေက်ာင္းတက္ေပါ့။

မဟာ၀ိဇၨာဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ရေတာ့ ဘာေတြ ရလဲ လို႔ ေျပာရရင္ေတာ့
ဘာမွ မထူးဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀နဲ႔ လိုက္ဖက္တာကို ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြရတာေလ။

ကိုယ္ရထားတဲ့ ဘြဲ႔ေတြ၊ ဒီပလိုမာေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြရတာေပါ့။

အခုေတာ့ အသက္ ၄၀မွာ ဘ၀ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုေပၚ ရပ္တည္ႏုိင္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာရတာေပါ့။

အဓိက ေျပာခ်င္တာက
၁၀တန္း ေအာင္စာရင္းက စာေမးပြဲ မေျဖဆိုခင္မွာေတာ့ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။
၁၀တန္း စာေမးပြဲ ေျဖျပီးခ်ိန္က စျပီး ေအာင္စာရင္းထြက္ခ်ိန္မွာေတာ့ အေရး မပါေတာ့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။

တူ၊ တူမတို႔ေရ
စာေမးပြဲ အမွတ္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ
ေအာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်သည္ျဖစ္ေစ
မိမိ အနာဂတ္ဘ၀ ကို မိမိသာလွ်င္ ၾကိဳးစားရမွာပါ။

ဘာျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ
လိႈင္း တစ္လံုး ျပီး တစ္လံုး ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကပါ တူ၊ တူမတို႔ေရ . . . . .

Thursday, June 15, 2017

ဟုတ္တာေရာ လုပ္ရဲ႕လား


ဒီေန႔ ေအာက္တိုဘာေအာင္ၾကီး နဲ႔ ေတြ႕တယ္ဗ်

ေအာက္တိုဘာ ေအာင္ၾကီး ဆိုတာ ကာတြန္း ရုပ္ပံုနဲ႔ သူနဲ႔ တစ္ပံုစံထဲေလ

ကတံုး နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးၾကီးနဲ႔ေပါ့

အျပင္နဲ႔ကြာတာက ကာတြန္းထဲမွာ ကတံုးမွာ ပလာစတာ ကပ္ထားတယ္

အျပင္မွာေတာ့ ပလာစတာ မပါဘူးေပါ့ဗ်ာ။

ေဘးက ကာတြန္းဆရာၾကီးေတြနဲ႔ စကားေျပာရင္း

ဆရာေတာ့ လူေတြက သိၾကပါတယ္ဆိုေတာ့ ကိုေအာင္ၾကီးက ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္တာ မလုပ္ရဲတာတဲ့။

Wednesday, June 14, 2017

ၾကည္ႏူးဖြယ္ျဖစ္ရပ္ေလး

ရန္ကုန္ျမိဳ႔လယ္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ

မေန႔က အိမ္အျပန္လမ္းမွာ ၾကည္ႏူးဖို႔ေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေလး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ည ၈နာရီခြဲေက်ာ္လို႔ ၉နာရီထိုးေတာ့ပါမယ္။

ဆူးေလ မွတ္တိုင္မွာ လိုင္းကားေတြက သိပ္မရွိေတာ့ပါဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေအာင္မဂၤလာ ၁၀၀၀ ကား တစ္စီး ေရာက္လာပါတယ္။ ေျမာက္ဥကၠလာ အေ၀းေျပး ဆိုျပီး လူေခၚေနတာေပါ့။

အခ်ိန္ကလည္း မိုးခ်ဳပ္၊ မိုးကလည္း ရြာထားေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး ၁၀၀၀ ကားပဲ စီးျပန္မယ္ဆို ကားေပၚ တက္ေတာ့ လူသိပ္မပါေသးဘူး။ ၄ေယာက္ပဲပါတယ္။

ကားသိမ္းခ်ိန္ဆိုေတာ့ စပယ္ယာက လူေခၚရင္း တန္းထြက္လာတာ။ ဆူးေလး လူကူးခံုးေက်ာ္ေအာက္နားမွာ လူတစ္ေယာက္က ေမးတယ္။ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးေရာက္လားတဲ့။

စပယ္ယာက ေရာက္တယ္လာ တက္တက္ ဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္ဘယ္ေလာက္လဲ တဲ့

စပယ္ယာက တစ္ေယာက္ တစ္ေထာင္ ဆိုေတာ့ ဟိုက မစီးေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္။
စပယ္ယာက ထပ္ေမးတယ္။ ပိုက္ဆံမပါလို႔လားတဲ့။
ဟိုက ၅၀၀ ပဲ ပါေတာ့လို႔ပါ လို႔ ျပန္ေျဖေတာ့ စပယ္ယာလုပ္သူက တက္တက္၊ ပိုက္ဆံ တကယ္မပါရင္ စီးလို႔ရပါတယ္ဗ်ာ . . . တဲ့