Wednesday, May 14, 2008

ေျမပံုမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္စဥ္က အေနအထား
အနီေရာင္အတြင္းက  ပန္းေရာင္က မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္ပါ

No comments: