Thursday, August 23, 2007

ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို က်ေစခ်င္သူ

ဒီကေန႕ အေတြးပါ . . .

ကြၽန္ေတာ္ကို ေမးလာတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုေၾကာင့္ပါ . . .

ကြၽန္ေတာ္လဲ ျပန္ေမးခ်င္ပါတယ္ . . .

ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတာ့ မတက္ေစခ်င္ . . .
ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္သလဲ . .

အရင္က ၁၀၀၀ တန္
ဆီေစ်းတက္ေတာ့
၁၁၀၀ ျဖစ္
လမ္းေလွ်ာက္ၾကေတာ့ ၁၂၀၀ ျဖစ္၏

ဘာေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္သလဲ
ကုန္သည္မ်ားေၾကာင့္ တက္သည္။

ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ဳိးအျမတ္မၾကည့္ဘဲ
ျပည္သူ႕ မ်က္ႏွာ ၾကည့္ေစလိုပါသည္။

ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားခင္ဗ်ာ . . .
ျပည္သူမ်ား အတြက္ စဥ္းစားေပးၾကပါဗ်ာ . . .

No comments: