Saturday, June 9, 2007

တစ္လပဲလိုေတာ့တယ္ဗ်ာ

မနက္ျဖန္ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႕

အမ်ားသတ္မွတ္ထားၾကတဲ့အတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အသက္၃၀ျပည့္ေသာေန႕ေပါ့ . . .တကယ္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္၃၀က ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ . . .

ေက်ာင္းအပ္ရင္ အဆင္ေျပေအာင္ဆိုၿပီး ေမြးစာရင္းကစလို႕ ဇြန္ ၁၀ရက္လို႕ တစ္လတိုးခဲ့ပါတယ္ . . .

ဒါေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္အရဆိုရင္ မနက္ျဖန္ ကြၽန္ေတာ္ အသက္၃၀ျပည့္ပါၿပီ . .အမွန္တကယ္ ျပည့္ဖို႕ေတာ့ တစ္လ အလိုေပါ့ဗ်ာ

အသက္၃၀မွာ ဘာျဖစ္ရမယ္ . . ညာျဖစ္ရမယ္လို႕ေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္

ေသေသခ်ာခ်ာခိုင္မာတဲ့ ဘ၀လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုေတာ့ လိုခ်င္မိတယ္ . .

အခုေတာ့ ဘ၀လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲဖို႕ အခ်ိန္ပိုင္းေတာ့ ေရာက္လာေနပါၿပီ . . .၁၉၇၇ မွာ ေမြး၊ ၁၉၈၁ မွာ မူႀကိဳတက္ၿပီး ေက်ာင္းသားစျဖစ္ . . . ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္က ယာယီ ရပ္တန္႕သြားၿပီ . . .

ဘ၀အတည္တက်ျဖစ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို စၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဗ်ာ . .

No comments: